دانلود پاورپوینت کنترل پذیری و رویت پذیری - 45 اسلاید

دانلود پاورپوینت کنترل پذیری و رویت پذیری - 45 اسلاید

دانلود پاورپوینت کنترل پذیری و رویت پذیری - 45 اسلاید

 

 

 

 

 

 

در صورتیکه معادلات حالت یک سیستم داده شده باشد بصورت کلی نمی توان در مورد کنترل پذیری و رویت پذیری آن بحث کنیم. بعبارت دیگر وجود یا عدم وجود هر کدام از xها نمی تواند دلیلی بر کنترل پذیری یا کنترل ناپذیری حالت باشد. به همین ترتیب وجود یا عدم وجود هر کدام ازxها در معادله خروجی سیستم نمی تواند دلیلی بر رویت پذیری یا رویت ناپذیری سیستم باشد

 برای این کار لازم است معادلات حالت سیستم را با استفاده از تبدیل های همانندی به فرم قطری کامل درآورده و از روی شکل معادلات کنترل پذیری و رویت پذیری را بررسی کنیم.

 

مطالب فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت مورد نظر است؛

برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: