دانلود پاورپوینت بیومکانیک ارتودنسی - 17 اسلاید

دانلود پاورپوینت بیومکانیک ارتودنسی - 17 اسلاید

دانلود پاورپوینت بیومکانیک ارتودنسی - 17 اسلاید

 

 

 

 

 

بجای سیگنالهای الکتریکی، سیگنالهای شیمیایی محرک سلول و حرکت دندان اند.

 

(1تغییر در جریان خون همراه با تغییر فشاردرون PDL (فشارزیاد، جریان خون کم)