دانلود پاورپوینت الگوریتم ژنتیک - 17 اسلاید

دانلود پاورپوینت الگوریتم ژنتیک - 17 اسلاید

دانلود پاورپوینت الگوریتم ژنتیک - 17 اسلاید

 

 

 

 

•یکی از زیر شاخه های SOFT COMPITING الگوریتم ژنتیک GA است که تکامل طبیعی موجودات را الگو قرار می دهد.ؤنتیک الگوریتم از جمله روشهایی هستند که برای حل مسایل NP به کار می روند. آنها الگوریتم های تصادفی هستند که بر اساس پدیده طبیعی وراثت ژنتیک عمل می کنند.